SEMIC 2015, the annual conference on Semantic Interoperability for e-Government, organised by the ISA Programme of the European Commission takes place in Riga on 5 May 2015. For further information and registration please visit the conference website https://joinup.ec.europa.eu/node/109900

Zobraziť výsledky obsahujúce: ?

Celkový počet množín údajov je: 8346

Navrhnúť množinu údajov

Existuje množina údajov z EÚ, ktorú ste nenašli na tomto portáli?

Požiadajte o množinu údajov >>

Množiny údajov podľa tém

  • Zamestnanie a pracovné podmienky

  • Sociálne otázky

  • Ekonomika

  • Obchod

  • Financie

  • Vzdelanie a komunikácia

  • Priemysel

  • Výroba, technológia a výskum

Obľúbené výrazy

O čom je tento informačný portál?

Hľadáte jednoduchý prístup k údajom EÚ? Chcete ich opätovne použiť pre svoj výskum, článok alebo aplikáciu?

Ste na správnom mieste. Portál pre voľné údaje EÚ je jednotným prístupovým miestom k rastúcemu množstvu údajov z inštitúcií a iných orgánov Európskej únie.

Tieto údaje môžte bezplatne použiť na komerčné aj nekomerčné účely.