SEMIC 2015, the annual conference on Semantic Interoperability for e-Government, organised by the ISA Programme of the European Commission takes place in Riga on 5 May 2015. For further information and registration please visit the conference website https://joinup.ec.europa.eu/node/109900

Taispeáin torthaí ina bhfuil: ?

Líon iomlán na dtacar sonraí atá ar fáil: 8346

An bhfuil tacar sonraí le moladh agat?

An bhfuil tacar sonraí de chuid an AE nár aimsigh tú ar an tairseach seo?

Iarr an tacar sonraí le do thoil >>

Brabhsáil trí thacair sonraí de réir ábhair

  • Employment and working conditions

  • Social questions

  • Economics

  • Trade

  • Finance

  • Education and communications

  • Industry

  • Production, technology and research

Téarmaí coitianta

Cad é atá i gceist leis an Tairseach Sonraí seo?

An dteastaíonn uait fáil a bheith agat go héasca ar shonraí AE? An dteastaíonn uait sonraí a athúsáid do thaighde, d’alt, d’fheidhmchlár nó do chuspóir éigin eile?

Tá tú san áit cheart. Tá Tairseach Sonraí Oscailte an AE ina pointe amháin rochtana ar réimse leathan sonraí a thiomsaíonn institiúidí agus comhlachtaí eile an Aontais Eorpaigh.

Níl aon chostas ar shonraí a úsáid, a athúsáid, a nascadh ná a athdháileadh chun críocha tráchtála nó neamhthráchtála.